Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Nr. Adm. 021-7/10 Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z dnia 20 kwietnia 2010r.


 

  Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010r. obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, wobec czego ustalam:

 

1) Za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010r. wyznaczam wolny dzień 24 grudnia 2010r. W tym dniu Sąd nie będzie urzędował.

 

2) Treść zarządzenia podać do wiadomości poprzez wywieszenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu.

 

Do wiadomości:

1) Pan Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

2) Kierownicy komórek organizacyjnych

 

Prezes Sądu Rejonowego

 

Luiza Dąbska

 

 


Dokument wpisał: Jakub Bigora
Dokument wytworzył: Jakub Bigora
Dokument zarchiwizował: Jacek Czajka
Data wytworzenia informacji: 2010-04-20
Data udostępnienia informacji: 2010-04-22
Data zarchiwizowania informacji: 2011-02-14