Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w trybie art. 693 kpc Ns 297-11


Sygn. akt INs 297/11

Dnia 21.09.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 6933 kpc Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim ogłasza, iż w sprawie z wniosku Województwa Lubelskiego o zezwolenie na złożenie kwoty 2.270,00 zł (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość położoną w Uściążu gmina Karczmiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1477/5 o powierzchni 0,0105 ha, Sąd zezwolił na złożenie ww. kwoty do depozytu sądowego.

Wnioskodawca złożył powyższą kwotę do depozytu sądowego.

W związku z tym Sąd wzywa osoby, które wykażą swoje prawo własności do powyższej nieruchomości na dzień 28 września 2010 roku, do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego.”

 

 

 

 

 

AS/mm


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jakub Kuchta
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-22
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-05