Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o depozycie, sygn. akt INs 206/11


Opole Lubelskie, dnia 5 lipca 2011 r.

 

Sygn. akt INs 206/11

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Na podstawie § 3 Rozporządzenia z dnia 24 września 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim ogłasza, iż w sprawie z wniosku Województwa Lubelskiego – Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego, Sąd zezwolił na złożenie kwoty 5.340,00 zł (pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100 ) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość położoną w miejscowości Uściąż gm. Karczmiska oznaczoną w ewidencji jako działka nr 1473/3 o pow. 0,0247 ha.

Wnioskodawca złożył powyższą kwotę do depozytu sądowego.

W związku z tym Sąd wzywa osoby, które wykażą swoje prawa do powyższej nieruchomości na dzień 28 września 2010 roku do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego.”

 

AS/im                                                                          Przewodniczący

                                                                                 Wydziału Cywilnego

                                                                                    Andrzej Stańczyk


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jakub Kuchta
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2011-07-06
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-05