Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w trybie art. 693 kpc Ns 239


 

Sygn. akt INs 239/09

Dnia 07.04.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 6933 kpc Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim ogłasza, iż w sprawie z wniosku Województwa Lubelskiego – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie z udziałem Jana Saneckiego o zezwolenie na złożenie kwoty 7 663,00 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Zastowie Polanowskim gmina Wilków, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 103/1 o powierzchni 0,0500ha i działka nr 103/3 o powierzchni 0,0617ha.

Wnioskodawca złożył powyższą kwotę do depozytu sądowego.

W związku z tym Sąd wzywa osoby, które wykażą swoje prawa do powyższej nieruchomości, do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego.”

 

 

 

 

 

AS/mm


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jakub Kuchta
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-15
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-05