Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Dni wolne od pracy - Zarządzenie nr Adm. 021 - 12/15 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z dnia 6 maja 2015 r.


Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.2015.133) w związku z art. 3 1 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu pracy

Z a r z ą d z a m y

  1. Za święto przypadające w sobotę dnia 15 sierpnia 2015 roku obniżające wymiar czasu pracyo 8 godzin – wyznaczamy dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2015 roku (piątek),
  2. Za święto przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2015 roku obniżające wymiar czasu pracyo 8 godzin – wyznaczamy dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2015 roku (czwartek),
  3. Treść zarządzenia Oddział Administracyjno – Finansowy przekaże do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu, doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, umieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
Anna Dyczewska - Lizon

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie
Halina Skikiewicz


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-05-14
Data udostępnienia informacji: 2015-05-14
Data zarchiwizowania informacji: 2016-02-08
 
Opis pliku:Zarządzenie nr Adm. 021 - 12/15 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z dnia 6 maja 2015 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2015-05-14
Data udostępnienia informacji:2015-05-14