Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim informuje, że w dniach 22 lutego - 26 lutego 2010r. w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przyjmowane będą osoby pokrzywdzone. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach obchodów, przedstawiciele podmiotów sektora pozarządowego będą prezentować swoją działalność oraz oferty pomocowe.
Szczegółowy harmonogram dyżurów pełnionych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych zamieszczony będzie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim (www.opolelubelskie.sr.gov.pl).

 

HARMONOGRAM


dyżurów pełnionych w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim w ramach obchodów
 „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

 

22 lutego 2010r.

 

Godz. 9.00-11.00 – psycholog z Punktu Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim

 

Godz. 10.00-12.00
- kurator zawodowy dla dorosłych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy tut. sądzie
- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
- asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim

 

23 lutego 2010r.

 


Godz.9.00-11.00 - specjalista pracy socjalnej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, Wydział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną


Godz. 10.00-12.00 – kurator zawodowy dla dorosłych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy tut. Sądzie


Godz. 11.00–13.00 – referent ds. świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim


Godz. 13.00-15.00 – asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim

 

24 lutego 2010r.

 

Godz..10.00-12.00
- kurator zawodowy rodzinny z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy tut. Sądzie
- starszy pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

 

Godz. 12.00–14.00 – członek Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Animus” w Poniatowej.

 

25 lutego 2010r.


Godz. 10.00–12.00

- kurator zawodowy rodzinny z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy tut. Sądzie
- członek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim.

26 lutego 2010r.


Godz. 9.00-11.00 – specjalista pracy socjalnej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim

 

Godz. 10.00-12.00 – kurator zawodowy dla dorosłych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy tut. Sądzie


Dyżury kuratorów zawodowych pełnione będą w siedzibie Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim ul. Syndykacka 1 – pokój Nr 1 i 2.


Pozostałe dyżury pełnione będą w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w Opolu Lubelskim ul., Stary Rynek 46, sala rozpraw Nr. IV – II piętro.

 

 


Dokument wpisał: Jakub Bigora
Dokument wytworzył: Jakub Bigora
Dokument zarchiwizował: Jakub Bigora
Data wytworzenia informacji: 2010-01-29
Data udostępnienia informacji: 2010-01-29
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-22