Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim o wynikach konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim z dnia 18 grudnia 2015 r.


Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim zawiadamia o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego nr Adm. 110-6/15 ogłoszonego w dniu  10 listopada 2015r.
Część pisemna konkursu odbyła się w dniu 11 grudnia 2015 roku, zaś rozmowy kwalifikacyjne miały miejsce w dniu 18  grudnia 2015 roku.

Kandydatami wskazanymi do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim są:

Lp. Nazwisko i imię  Ilość punktów
z testu
 Ilość punktów
z pracy pisemnej
Łącznie punkty
za II etap 
Punkty za III etap
(0 – 9 punktów)
Łączna liczba punktów
za II i III etap
1. Ilona Knap 33 9 42 9 51
2. Wioleta Leziak 27 8 35 9 44


Jednocześnie na podstawie art. 155a § 5 Ustawy  Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2015.133 – j.t.) Komisja wskazuje rezerwową listę kandydatów w przypadku zaistnienia możliwości zatrudnienia:


Lp. Nazwisko i imię  Ilość punktów
z testu
 Ilość punktów
z pracy pisemnej
Łącznie punkty
za II etap 
Punkty za III etap
(0 – 9 punktów)
Łączna liczba punktów
za II i III etap
1. Magdalena Dzierżak 28 8 36 7 43
2. Marcin Bielak 29 7 36 5 41
3. Przemysław Gumieniak 27 5 32 4 36
4. Anna Pinkiewicz 25 4 29 7 36

 

PREZES SĄDU REJONOWEGO 
      w Opolu Lubelskim

  Anna Dyczewska – Lizon


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji: 2015-12-18
Data udostępnienia informacji: 2015-12-18
 
Opis pliku:Informacja ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji:2015-12-18
Data udostępnienia informacji:2015-12-18