Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie z dnia 29.08.2016 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim o powołaniu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim.


    W związku z ogłoszonym w dniu  25 lipca 2016 roku konkursem na stanowisko asystenta sędziego,  na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228) powołuję komisję w składzie:

 

§ 1


•    Pani KATARZYNA TARKOWSKA - MIKSZA - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim , p.f. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim,
•    Pani MAŁGORZATA FRANCZAK – sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, 
•    Pan MAREK GORGOL – sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.


§ 2


Wskazuję sędziego Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim Panią Katarzynę Tarkowską – Miksza na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.


§ 3


Zobowiązuję członków komisji do wykonania czynności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228).


§ 4


Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej  doręczy kopię niniejszego zarządzenia sędziom powołanym w skład Komisji.  


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokument wpisał: Tomasz Szatałowicz
Dokument wytworzył: Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji: 2016-08-29
Data udostępnienia informacji: 2016-08-29
 
Opis pliku:Zarządzenie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji:2016-08-29
Data udostępnienia informacji:2016-08-29