Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Opolu Lubelskimi podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są przez uprawnionych pracowników Sądu Rejonowego w opolu Lubelskim poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 33/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-10-16
Data udostępnienia informacji: 2015-12-08
 
Opis pliku:Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim wraz z regulaminem ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji:2015-10-16
Data udostępnienia informacji:2015-12-09
Opis pliku:Zarządzenie nr Adm. 021-39/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z dnia 1 grudnia 2016 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Katarzyna Tarkowska - Miksza
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03
Opis pliku:Regulamin Portalu Informacyjnego z dnia 3 stycznia 2017 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Katarzyna Tarkowska - Miksza
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03